Få koll på dina mål

Jag gjorde ett koncept i Adobe Xd på en app som ska hjälpa till att ha koll på nyårsmålen.

Det behöver såklart inte bara vara nyårsmål, men det är högst aktuellt eftersom jag skriver det här 6 januari. Typsnittet jag valt heter Avenir.

Illustration som är tänkt att vara animerad.

Startsidan!
Texten högst upp uppdateras. Målen sorteras i olika kategorier och användaren kan antingen klicka på kategorirubrikerna eller svepa med fingret.

När användaren klickar på målet dyker mer information upp. Här kan också användaren klicka i vilka delmål hon nyss klarat av.

Såhär ser gränssnittet ut för att skapa ett nytt mål.

En ny ruta för delmål dyker upp automatiskt när en ruta är ifylld.

Lycka till med nyårsmålen!